مثه تو هیچ جایی ندیدم "آرمین"
علاقه دارم بهت شدیدا"2afm"

مثه تو هیچ جایی ندیدم
علاقه دارم بهت شدیدا
پس برو و هم جا داد بزن و بگو
آرمینه بی اف(bf)جدیدم

مثه تو هیچ جایی ندیدم
علاقه دارم بهت شدیدا
پس برو و هم جا داد بزن و بگو
آرمینه بی اف(bf)جدیدم

تا تو رو دیدم پرید عقل از سرم
به خاطر تو رو اسم همه ضربدر زدم
میخوام مال من باشی حالا هر طوری هست
پس بزنیم به سیم آخر هر طوری مست

از عشق هم
من از عشق تو و تو از عشق من نگذریم
حالا از هر طریقی هست کنارم باشی
محاله واسه کسی دیگه ای بذارم باشی

مثه تو هیچ جایی ندیدم
علاقه دارم بهت شدیدا
پس برو و هم جا داد بزن و بگو
آرمینه بی اف(bf)جدیدم

مثه تو هیچ جایی ندیدم
علاقه دارم بهت شدیدا
پس برو و هم جا داد بزن و بگو
آرمینه بی اف(bf)جدیدم

تو مثل بال میمونی واسه پروازه من
اگه تو نباشی من به مرگ حاضرم
اندازه من هیچکی نیس که
چشاش واسۀ تو وقتی نیستی خیس شه
پس حتمامیخوام منو درکم کنی
تا اینکه بری تنهام بذاری ترکم کنی
چون فقط واسۀ توئه من تب و سوزم
میخوام با تو سپری شه همه شب و روزم

مثه تو هیچ جایی ندیدم
علاقه دارم بهت شدیدا
پس برو و هم جا داد بزن و بگو
آرمینه بی اف(bf)جدیدم

آرمین من دوست دارم ، خوب میدونم
بگو پیشم میمونی ، میدونی میمونم
حالا تو بدونه من ، نمیتونم
اگه یه روز نبینمت ، یه دیوونم

نمیمونم زنده بی تو
زندگیم نداره جلوه بی تو
عوض میکنم زندگیتو
نمیخوام به کسی جز من دل بدی تو
اگه یه وقت تو رو چک نمیکنم
فکر نکن که من به تو فکر نمیکنم
خودت بهتر از هر کسی میدونی
اگه یه روزی نبینمت سکته میکنم